Niezmiernie miło nam poinformować, iż decyzją Krajowej Izby Gospodarczej nasza firma uzyskała Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2016 roku.

 

 

Główną ideą i celem programu jest zainteresowanie polskich przedsiębiorców szeroko pojętą kulturą i etyką biznesu oraz skłonienie ich do aktywnych działań na rzecz promocji i codziennego stosowania zasady fair play zarówno w środowisku biznesowym, jak również w relacjach z innymi interesariuszami firmy, jakimi są jej pracownicy, klienci, kontrahenci, czy też władza i społeczność lokalna, na terenie której funkcjonuje firma oraz w środowisku naturalnym.

 

 

Zobacz również