Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 12719001,85 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 10560822,16 zł
Kwota dofinansowania: 7392575,50 zł (w tym środki EFRR: 6283689,17 zł)

Firma Wagran Sp. z o.o. w kwietniu 2011 roku zakończyła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.4 pn. „Wdrożenie wynikw prac B+R prowadzące do powstania nowego produktu”. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi dywersyfikacja działalności Spółki, skutkująca wprowadzeniem na rynek innowacyjnych zlewozmywaków granitowych o nieosiągalnej dotychczas wytrzymałości. Podejmowane działania polegają na rozszerzeniu działalności Firmy i przyczyniają się do wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych produktów. Przedmiotem projektu była budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz wyposażenie go w maszyny i urządzenia zaprojektowane według specyfikacji Spółki. Wzniesienie nowej fabryki umożliwiło Firmie wdrożenie do produkcji wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Spółce. Dotychczasowa działalność firmy WAGRAN koncentrowała się na podejmowaniu badań zmierzających do opracowania optymalnej mieszanki oraz technologii produkcji zlewozmywaków granitowych przy wykorzystaniu nowej gamy surowców. Innowacyjna technologia, która została wdrożona w nowoutworzonej fabryce, opiera się na wykorzystaniu unikatowej mieszanki skadników, zmodyfikowanym cyklu produkcyjnym, z zastosowaniem metody form zamkniętych, wykorzystującym urąadzenia specjalnie zaprojektowane przez pracowników Sółpki. Efektem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych zdecydowanie ulepszonych zlewozmywaków granitowych zarówno w zakresie wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, jak również odporności na działanie środków chemicznych.

Budowa zakładu produkcyjnego przyczynia się nie tylko do wdrożenia na rynek zlewozmywaków granitowych nowej generacji lecz również umożliwia Spółce prowadzenie dalszych prac nad rozwojem nowatorskich metod produkcyjnych.

Linki do stron internetowych:

Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
www.larr.lodz.pl