Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 62.000,00 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 57.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 57.000,00 PLN

Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na nabyciu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego firmy Wagran Sp. z o.o. z systemami informatycznymi kooperantów. System stanowiący przedmiot niniejszego projektu ma na celu umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw. Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemami informatycznymi kooperantów w zakresie jednego procesu biznesowego, który składa się z postępowania handlowego, logistycznego oraz rozliczenia księgowego. W ramach projektu nabyte zostaną niezbędne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które pozwolą na jego realizację.

Linki do stron internetowych:

Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
www.larr.lodz.pl